Pracuj z nami!

Rozwijamy się, szukamy więc nowych nauczycieli, którzy pomogą nam tworzyć ciekawą i przyjazną szkołę. Zainteresowanych prosimy o wysłanie CV na adres: sekretariat@szkola-eureka.edu.pl

W  tej chwili poszukujemy:

od marca 2023: nauczyciel/ka angielskiego

 

Oczekujemy:

Znajomości języka na poziomie co najmniej C1, doświadczenia w pracy lektorskiej, wykształcenia wyższego, uprawnień pedagogicznych, doświadczenia w przygotowaniu uczniów do egzaminu 8-klasisty.

Oferujemy:

Pracę w wymiarze w tym roku szkolnym 15 godzin tygodniowo (pełny etat to 25 godzin lekcyjnych). Od września 2023 możliwy większy wymiar godzin.

Praca z klasą czwartą, piątą i ósmą (przygotowanie do egzaminu 8-klasisty). Każda klasa ma 5 godzin angielskiego tygodniowo.

Zajęcia prowadzi się z połową klasy (grupy 6-, 8-osobowe)   odbywają się one pomiędzy godz. 8:30 a 14:00.

Pracujemy  z podręcznikami z serii „Project” wyd. Oxford University Press. Nasi nauczyciele są szkoleni i wspierani przez metodyka dr. Grzegorza Śpiewaka.

Umowa o pracę, urlopy wg Karty nauczyciela.


od września 2023: nauczyciel/ka matematyki

 

Oczekujemy:

doświadczenia w pracy z dziećmi, mile widziane doświadczenie korepetytorskie, uprawnienia do pracy w szkole, wykształcenie wyższe.

Oferujemy:

Praca  w klasach max. 16-osobowych. Etat: 22 godziny lekcyjne. Umowa o pracę, urlopy wg Karty nauczyciela. Dobre warunki zatrudnienia.


od września 2023: nauczyciel/ka edukacji wczesnoszkolnej

 

Oczekujemy:

Osoby lubiącej dzieci, energicznej z wyższym wykształceniem kierunkowym, doświadczeniem w pracy w szkole lub w przedszkolu.

Oferujemy:

Pracę od września z klasą pierwszą. Etat, 18 godzin tablicowych, ok. 25 godzin obecności w szkole (konsultacje, kółko zainteresowań).

Praca w godzinach 8:30-14:00 (raz w tygodniu 11:00-16:30).

Klasy 14-, 16-osobowe. Dobre warunki pracy, wsparcie psychologa i pedagoga szkolnego. Możliwość rozwoju zawodowego. Pracę w miłym zespole. Wolność edukacyjną :)

Umowa o pracę, urlopy i awans zawodowy wg Karty nauczyciela.