Patroni naszej szkoły

Nasza szkoła nazywa się "Eureka" - w ten sposób nawiązujemy do odkryć i postawy greckiego filozofa przyrody i matematyka - Archimedesa. Uważamy jednak, że okrzyk "Eureka!" nie jest przypisany do starożytności - to ponadczasowy symbol, który mówi o ciągłej potrzebie odkrywania i zachwytu nad światem.

Naszą misją jest rozwijanie dziecięcej ciekawości, budzenie zainteresowania naukami przyrodniczymi i matematyką. Od początku jej istnienia bardzo skupiamy się na tym, by w naukach ścisłych nie gubić dziewczynek. Dlatego parą do Archimedesa i patronką naszej szkoły jest Hypatia z Aleksandrii.

Hypatia z Aleksandrii

Hypatia, ta aleksandryjska filozofka, zdaje się uosabiać wszystkie istotne dla nas wartości: była filozofką, uczyła matematyki, astronomii, była niezłomna i trwała przy swoich przekonaniach, choć poświęciła za to życie. Do swojej szkoły przyjmowała wszystkich - nie pytając o pochodzenie czy wyznanie. Tak, tacy chcemy być: odważni, poszukujący wiedzy, otwarci, tolerancyjni, wytrwali w dążeniu do celu i niepoddający się wobec przeszkód i niepowodzeń. To cechy, które tak samo odpowiadają chłopcom, jak dziewczynkom.

Wymagała od siebie i swych uczniów wysiłku umysłowego, odwagi w myśleniu. "Lepiej podjąć ryzyko porażki, niż popełnić grzech niemyślenia" - mawiała. Te słowa są bardzo bliskie naszej wizji szkoły. 

Za dzień poświęcony naszej patronce przyjęliśmy 8 marca, bo tego dnia dokonaliśmy wyboru, no i to Dzień Kobiet.