Czym EUREKA różni się od innych szkół?

Po pierwsze, świetną kadrą. Do tego oferujemy atrakcyjny, autorski program i zapewniamy merytoryczny nadzór nad szkołą wybitnych specjalistów. Wyróżnia nas entuzjazm nauczycieli i uczciwe relacje z uczniami.

Nie wiemy, jaki będzie świat za 20 lat. A musimy dziś przygotować do niego dzieci. Ważniejsze więc od tego, by wpychać im do głowy wiedzę ważną dziś, to uczyć je, jak się uczyć. Wiemy jak to robić.

 1. mamy określoną wizję i program
 2. nauka jest naszą pasją i potrafimy przekazać to dzieciom
 3. uczymy przez działanie, eksperymentowanie, doświadczenie
 4. nasze czesne oferuje bogatą, ciekawą ofertę zajęć dostępną nie tylko dla wybranych
 5. proponujemy autorski program nauczania matematyki i przedmiotów przyrodniczych
 6. wspieramy uczniów i nie zamykamy oczu na ich problemy
 7. mamy doskonały zespół nauczycieli językowych
 8. wysoki poziom języka polskiego i matematyki, dwóch podstawowych przedmiotów egzaminacyjnych
 9. naszą siłą są doskonali nauczyciele przyrody, chemii i biologii oraz fizyki. Bardzo dobrze wyposażona pracownia przyrodnicza
 10. jeździmy do teatru, muzeów, na lekcje edukacyjne, zapraszamy do szkoły ciekawych gości
 11. tak samo jak o rozwój intelektualny, dbamy o rozwój fizyczny dzieci
 12. kładziemy duży nacisk na rozwój społeczny naszych uczniów i ich relacje z innymi
 13. dbamy o dobre emocje, wspieramy w trudnościach
 14. uczymy drugiego języka obcego od pierwszej klasy
 15. uczymy nie tylko naszych uczniów, ale sami ciągle się doskonalimy: poszerzamy naszą wiedzę, kompetencje, śledzimy, co w edukacji nowego i ciekawego, dzielimy się z tym z rodzicami
 16. lubimy to, co robimy i lubimy razem pracować,
 17. mamy czas dla dzieci i siebie nawzajem