JAK UCZYMY W KLASACH I-III

Eureka jest szkołą o profilu przyrodniczo-językowym. Poza obowiązkową podstawą programową w klasach I-III realizujemy autorski program nauczania napisany specjalnie dla nas przez prof. Edytę Gruszczyk-Kolczyńską - wybitną badaczkę uzdolnień u dzieci, w tym - szczególnie - uzdolnień matematycznych. Pracujemy zgodnie z założeniami pedagogiki przygody, wykorzystujemy także elementy pedagogiki Marii Montessori. Duży nacisk kładziemy na nauki przyrodnicze, starając się uczyć krytycznego myślenia.

 

Eureka to szkoła podchodząca do nauki tak, jak zwolennicy ruchu "slow food" do jedzenia. Nie uczymy się na akord, nie urządzamy wyścigów. Czerpiemy z tradycji, z nowoczesności bierzemy tylko to, co sprawdzone. Nie gonimy za nowinkami. Liczyć uczymy na patyczkach, żołędziach i guzikach, czytamy z elementarza. Kiedy uczymy się o drzewach, idziemy do lasu zamiast oglądać prezentację multimedialną. Dajemy problemy do rozwiązania w miejsce gotowych odpowiedzi do zapamiętania. Poznajemy przez doświadczenie - nasza szkoła to rodzaj naukowego eksploratorium, które pozwala dzieciom samodzielnie poznawać świat. Jesteśmy jednak zawsze obok nich, służąc pomocą, wiedzą i doświadczeniem.

Wrażliwości na sztukę uczymy, uprawiając sztukę. Podchodzimy poważnie do nauki dobrych manier i zachowania. Czerpiemy przyjemność z rozmowy. Uważamy, że inność to różnorodność, piękno i wartość a nie wada. Nie uśredniamy. Uczymy dystansu do siebie. Cenimy poczucie humoru.

Bo dziecięca ciekawość i wrażliwość to dla nas sprawa zasadnicza. 

Ucząc, wykorzystujemy elementy wielu różnych metod pedagogicznych, jedak najmocniej opieramy się na pięciu filarach:

  • pedagogice przygody 
  • metodzie prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej (która specjalnie dla nas napisała program edukacji matematycznej dla klas I-III)
  • elementach pedagogiki Marii Montessori
  • nauce przedmiotów przyrodniczych w interdyscyplinarnych projektach, uczeniu krytycznego myślenia i metody naukowej

 

 

Co to jest pedagogika przygody?

To nurt w edukacji zapoczątkowany w latach 20. XX wieku przez niemieckiego pedagoga Kurta Hanha. Zwana też czasem pedagogiką przeżyć.  

Dziś najpełniej rozwija się w Niemczech, USA i Wielkiej Brytanii.

Zakłada ona, że nauka musi się wiązać z emocjami, przeżyciem, osobistym doświadczeniem. Że zamiast podawać dzieciom gotowe fakty do zapamiętania, skłania się je do podejmowania działania: robienia doświadczeń, eksperymentowania, czasem błądzenia i wyciągania wniosków z popełnianych błędów. Odnajdywania odpowiedzi, stawiania problemów. To nauka aktywna, wysadzająca dzieci z ławek, zmuszająca do zaangażowania. System pedagogiczny Hahna łączy twórczą edukację z wychowaniem. Szkoła ma wykorzystywać zainteresowania uczniów, ich hobby i pasje. Powinna wykraczać poza encyklopedyczny program. Oferować uczniom możliwości zdobywania przydatnych wiadomości i praktycznych umiejętności. Zadaniem wychowawcy jest pomoc wychowankowi w odkryciu swojego talentu. Duży nacisk kładzie więc na zajęcia aktywizujące (obozy, wycieczki itp.). Wychowanie zaś według tej filozofii to towarzyszenie dziecku i wspieranie jego rozwoju. Poszanowanie i kształtowanie samodzielności uczniów. Kładzenie nacisku na rozwój społeczny dzieci i budzenie w nich odpowiedzialności za innych członków grupy.

W dekalogu swojej szkoły Kurt Hahn zapisał: 

  • Daj dzieciom okazję odkryć samych siebie.
  • Pozwól dzieciom przeżyć triumf i klęskę.
  • Ćwicz fantazję.

Eureka, opierając się na tym podejściu pedagogicznym, jest więc szkołą, w której liczy się zaangażowanie dzieci w naukę, przeżywanie uczenia się jak przygody - zarówno w wymiarze fizycznym, jak i intelektualnym.

Jesteśmy rodzajem eksploratorium i bardziej niż do tradycyjnej szkoły bliżej nam do coraz popularniejszych centrów nauki, w których można wszystkiego samemu dotknąć i spróbować.

Metoda prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

Zakłada uczenie matematyki przez działanie, doświadczenia związane z liczeniem, mierzeniem, ważeniem, operacjami przestrzennymi. Nie uczymy matematyki na papierze, ale szukamy jej wokół nas. Wykorzystujemy rozmaite preteksty, by się jej przyjrzeć: liczymy schody, wyszukujemy rytmy w przyrodzie, odnajdujemy ją w muzyce i malarstwie. Wyławiamy dzieci uzdolnione matematycznie i wspieramy ich talent. Nie pozwalamy dzieciom, które mają trudności, zostać z tyłu i znielubić matematykę.

Z naukowych badań wynika, że blisko 80 proc. dzieci w wieku przedszkolnym jest uzdolnionych matematycznie. Trudno się zresztą dziwić: matematyka to sposób rozumowania naszego mózgu, który uwielbia rytmy, powtarzalności, związki przyczynowo-skutkowe, logikę. "Temu, kto nie zna matematyki, trudno spostrzec głębokie piękno przyrody"  - powiedział wybitny fizyk Richard Feynman.

Niestety, okazuje się, że talent matematyczny łatwo zaprzepaścić. Z badań prowadzonych przez psychologów wynika, że po pół roku nauki w tradycyjnej szkole blisko połowa uczniów przestaje manifestować uzdolnienia matematyczne. Do szóstej klasy tracimy większość tych uczniów.

A przecież matematyka jest wszędzie! Zaklęta w sztuce sprawia, że jedne obrazy uważamy za arcydzieła, inne za kicz. Że podoba nam się muzyka, czerpiemy przyjemność z tańca i zachwycamy się pięknem krajobrazu, zaś naszą niechęć budzi chaos i nieporządek. Dziecko uczy się mówić poprzez poznawanie rytmów i regularności zawartych w języku (a zatem i tu kryje się matematyka!).

My tylko wykorzystujemy te "matematyczne" cechy dziecięcego umysłu i sprawiamy, że uczenie się jest naturalne i przyjemne. Warto przecież pamiętać, że wielu wybitnych matematyków to także świetni humaniści (rzadko odwrotnie!). Dlatego uczymy się muzyki, gramy w szachy i tworzymy. 

Czy jednak to oznacza, że do naszej szkoły mogą chodzić jedynie dzieci uzdolnione matematycznie? W żadnym razie! Zapraszamy wszystkich i obiecujemy - nikt nie będzie się nudził ani czuł się gorszy czy frustrował: zapewniamy indywidualne podejście do każdego ucznia (temu służy m.in. diagnoza uzdolnień dzieci przeprowadzana na początku roku szkolnego). Pomagamy rozwijać się wszystkim talentom i sprawiamy przy tym, że nawet najzagorzalszym humanistom matematyka nigdy nie będzie się jawiła jako szkolny koszmar. Co więcej – odkryją przyjemność uczenia się jej – a do tego nie trzeba wybitnych zdolności do przedmiotów ścisłych.

Eureka pracuje autorskim programem nauczania matematyki. Napisała go dla nas prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, która opiekuje się naukowo naszą szkołą. Nauczyciele są przeszkoleni w pracy jej metodą.