Oferta zajęć

Nasza szkoła oferuje wiele ciekawych zajęć. Wszystkie są wliczone w czesne. 

W ramach czesnego proponujemy:

 • język angielski, 
 • język niemiecki (od 1 klasy), hiszpański (od 4 klasy)
 • naukę gry w szachy,
 • informatykę, 
 • umuzykalnienie, 
 • zajęcia plastyczne (prowadzone przez artystę plastyka), 
 • zajęcia przyrodnicze, 
 • aikido (w ramach zajęć z w-f w klasach 1-3),
 • basen w klasie 2
 • taniec nowoczesny (w ramach zajęć z w-f w klasach 1-3),
 • ceramikę i zajęcia z psychologiem w klasie 1
 • rozszerzony progam matematyki i zajęć przyrodniczych w starszych klasach

Dodatkowo po lekcjach dzieci mogą korzystać z atrakcyjnych kółek zainteresowań, działać w kole wolontariatu, brać udział w dodatkowych konsultacjach nauczycielskich.