Zajęcia świetlicowe

Eurekowa świetlica działa rano od godziny 7:30 do 8:30. Dzieci z klas 1-3 zbierają się w świetlicy przed lekcjami. 

Po południu świetlica jest czynna w godzinach 14:00-18:00. Zajęcia świetlicowe są dostępne w ramach czesnego. 

Telefon do świetlicy: 576 958 205

Wszelkiego rodzaju upoważnienia do odbioru dziecka przekazujemy WYŁĄCZNIE mailowo: swietlica@szkola-eureka.edu.pl 

REGULAMIN ŚWIETLICY

Nauczyciele świetlicy

 

Agnieszka Styś

kierowniczka świetlicy - organizuje jej pracę, zarządza ruchem dzieci i nauczycieli, ma oko na kółka zainteresowań. O każdej porze wie, gdzie kto jest i co tam robi. Jednym słowem: właściwy człowiek na właściwym miejscu! Do tego uczy w szkole doradztwa zawodowego, techniki i prowadzi zajęcia Odysei Umysłu.

Jana Dobrzańska-Vasko

nauczycielka świetlicy. Skończyła polonistykę  na Uniwersytecie Rzeszowskim  i choć potem pracowała w biurze,  wiedziała, że będzie się realizować w zajęciach z dziećmi. Lubi  spędzać z nimi czas, bawić się, rozmawiać, wysłuchiwać, uczyć. Rozpoczęła studia podyplomowe na kierunku pedagogika integracyjna i włączająca. Interesuje się psychologią i logopedią. W wolnej chwili lubi gotować, czytać i pisać pismem kaligraficznym. Wnosi w naszą społeczność bogactwo dwóch kultur - jest repatriantką z Kazachstanu: zawsze marzyła o powrocie do Polski, bo czuła, że tu jest jej dom.

Wojciech Brożyński

nauczyciel, trener aikido, organizuje aktywności fizyczne, gry i zabawy, a w czasie świetlicowym odpowiada także za wypożyczenia/zwroty książek do biblioteki - bo czytanie to jego pasja!

Samodzielne wyjście ucznia

 

Uczniowie z klas 4-8 mogą sami wychodzić ze szkoły. Jest to możliwe, jeśli rodzic napisze zgodę o treści:

"Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojej/mojego córki/syna xxxxxxxxxxx
po odbyciu wszystkich przewidzianych w danym dniu lekcji. Równocześnie oświadczam, że po opuszczeniu szkoły przez córkę/syna w pełni odpowiadam za jej/jego bezpieczeństwo".

Nie ma możliwości na wypisania zgody na jeden dzień. Zgoda na samodzielne wyjścia ze szkoły obowiązuje cały rok szkolny.
Zgoda taka może być przesłana na adres mailowy: swietlica@szkola-eureka.edu.pl lub dostarczona na piśmie do sekretariatu.