Zajęcia świetlicowe

Eurekowa świetlica działa rano od godziny 7:30 do 8:30. Dzieci z klas 1-3 zbierają się w świetlicy przed lekcjami. 

Po południu świetlica jest czynna w godzinach 14:00-18:00. Zajęcia świetlicowe są dostępne w ramach czesnego. 

Telefon do świetlicy: 576 958 205

Wszelkiego rodzaju upoważnienia do odbioru dziecka przekazujemy WYŁĄCZNIE mailowo: swietlica@szkola-eureka.edu.pl 

REGULAMIN ŚWIETLICY​​​​​​​

Nauczyciele świetlicy

Agnieszka Styś

kierownik świetlicy

Wojciech Brożyński

nauczyciel, w czasie świetlicowym odpowiada także za wypożyczenia/zwroty książek do biblioteki. 

Samodzielne wyjście ucznia

Uczniowie z klas 4-8 mogą sami wychodzić ze szkoły. Jest to możliwe, jeśli rodzic napisze zgodę o treści:

"Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojej/mojego córki/syna xxxxxxxxxxx
po odbyciu wszystkich przewidzianych w danym dniu lekcji. Równocześnie oświadczam, że po opuszczeniu szkoły przez córkę/syna w pełni odpowiadam za jej/jego bezpieczeństwo".

Nie ma możliwości na wypisania zgody na jeden dzień. Zgoda na samodzielne wyjścia ze szkoły obowiązuje cały rok szkolny.
Zgoda taka może być przesłana na adres mailowy: swietlica@szkola-eureka.edu.pl lub dostarczona na piśmie do sekretariatu.