PLAN LEKCJI

„Eureka” to szkoła, która realizuje program autorski, ale także – a może przede wszystkim – obowiązującą we wszystkich szkołach podstawowych podstawę programową zatwierdzoną przez MEN.