Szkolny Samorząd Uczniowski w roku 2023/2024

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Członkami samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nimi być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.
Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zaangażowany w życie szkoły – masz prawo wpływać na to, co się w niej dzieje. Możesz z tego prawa korzystać na różne sposoby – organizując szkolną drużynę sportową lub projekcje filmowe dla kolegów, uczestnicząc w spotkaniach koła przyrodniczego czy  dekorując salę gimnastyczną na imprezę karnawałową, pisząc artykuły do szkolnej gazetki lub organizując wystawę fotografii. Te i wiele innych działań uczniowskich to właśnie aktywność samorządu uczniowskiego – możliwości jest tyle, że każdy może znaleźć coś dla siebie!

Samorząd uczniowski jest organizacją działającą na rzecz uczniów i zarządzaną przez uczniów. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone.
Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących. Ustawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole.

(źródło https://samorzad.ceo.org.pl/material/czym-jest-samorzad-uczniowski)

 


Spotkania samorządu odbywają się w środy o godz. 14:00 w klasie niemieckiej.

 

 

Akcje samorządu:

Kiermasz ukraiński

Dzień bez plecaka

Dni Świadomości Autyzmu

Dzień w piżamie