ZAPISY DO SZKOŁY

Na rok 2022/2023 prowadzimy nabór do:

  • pierwszej klasy (rocznik 2015)
  • mamy także kilka miejsc w starszych klasach

W naszych klasach przewidujemy 16 uczniów. Nie prowadzimy egzaminów. O przyjęciu do szkoły decyduje pierwszeństwo zapisów oraz rozmowa z rodzicami i dni próbne w szkole. Kilka dni pobytu w szkole w czasie roku szkolnego pozwoli dzieciom, jak i rodzicom stwierdzić, czy Eureka to na pewno szkoła, której szukają.

Zainteresowanych rodziców prosimy o wypełnienie ankiety rekrutacyjnej dostępnej poniżej. 

Proces rekrutacji

Proces rekrutacyjny, podczas którego dzieci chodzą na szkolne zajęcia, odbywają rozmowę z pedagogiem i psychologiem szkolnym, kosztuje 100 zł przy zapisie dziecka do pierwszej klasy i 250 zł przy przenoszeniu dziecka do klasy wyższej. Odliczamy tę kwotę od wpisowego, jeśli zdecydują się Państwo na to, by Państwa dziecko podjęło edukację w naszej szkole. 

Pierwszeństwo zapisu dotyczy dzieci, które mają rodzeństwo w Eurece. Będziemy się także starać, by w klasach było mniej więcej tyle samo chłopców co dziewczynek.

Rodzice wybierający naszą szkołę powinni zwrócić uwagę na spójność własnych wartości z naszym programem: kierujemy się wiedzą naukową, uczymy krytycznego, racjonalnego myślenia opartego na faktach, jesteśmy szkołą świecką otwartą na różnorodność kulturową. W relacjach społecznych uczymy przestrzegania zasad grzeczności i empatii. Troszczymy się o środowisko. Jesteśmy wrażliwi na los zwierząt. Pomagamy osobom w trudnej sytuacji, w tym włączamy się w pomoc emigrantom. 

Oczekujemy, że dziecko aplikujące do naszej szkoły będzie zaszczepione zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień, a rodzice będą rozumieć wynikającą z tego odpowiedzialność społeczną. 

Warunkiem rozpoczęcia nauki w szkole jest podpisanie umowy kształcenia i wpłata wpisowego (patrz Dokumenty i Najczęściej zadawane pytania).

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Magda Gędziorowska, dyrektor: 501 563 717

 

Dni próbne dla kandydatów do klasy 1 

Organizujemy je po feriach, w drugim semestrze. Należy się na nie zapisać z wyprzedzeniem. Są to dwa-trzy dni zajęć w godzinach 9:00-13:00 z przyszłym wychowawcą, pedagogiem szkolnym i psychologiem. Dzieci mają ciekawe zajęcia spawdzające ich gotowość szkolną, uczestniczą też w zajęciach sportowych, plastycznych i zabawie z językiem angielskim. O wyniku rekrutacji zostają Państwo poinformowani drogą mailową. 

Podczas pobytu dzieci na zajęciach próbnych zwracamy uwagę na ich znajomość zasad społecznych, umiejętność pracy w grupie, współpracę z dorosłymi i dojrzałość szkolną. Dzieci, idąc do pierwszej klasy, nie muszą umieć czytać ani pisać. Powinny za to odnajdywać się w grupie rówieśników i być ciekawe świata. 

Dni próbne dla starszych uczniów

To tydzień lekcji z klasą, do której uczniowie chcą się przenieść, rozmowa z psychologiem i pedagogiem. Podczas tego czasu sprawdzamy m.in. wiedzę ucznia - dotyczy to w szczególności matematyki, języka polskiego i języka angielskiego (klasy 4-8). Kandydaci zaś sprawdzają, jak czują się w nowej klasie i w szkole.

Na termin tygodnia próbnego umawiamy się podczas rozmowy rekrutacyjnej. O wyniku rekrutacji informujemy telefonicznie.