ZAPISY DO SZKOŁY

Rozpoczynamy rekrutację do pierwszej klasy na rok szkolny 2024/2025  (rocznik 2017).

  • Mamy kilka miejsc w starszych klasach, prowadzimy do nich rekrutację uzupełniającą.

W naszych klasach przewidujemy 16-18 uczniów. Nie prowadzimy egzaminów. O przyjęciu do szkoły decyduje rozmowa z rodzicami i dni próbne w szkole. Kilka dni pobytu w szkole w czasie roku szkolnego pozwoli dzieciom, jak i rodzicom stwierdzić, czy Eureka to na pewno szkoła, której szukają.

Zainteresowanych rodziców prosimy o wypełnienie ankiety rekrutacyjnej dostępnej poniżej. 

Proces rekrutacji

Proces rekrutacyjny, podczas którego dzieci chodzą na szkolne zajęcia, odbywają rozmowę z pedagogiem i psychologiem szkolnym, kosztuje 200 zł przy zapisie dziecka do pierwszej klasy i 300 zł przy przenoszeniu dziecka do klasy wyższej. 

Rodzice wybierający naszą szkołę powinni zwrócić uwagę na spójność własnych wartości z naszym programem: kierujemy się wiedzą naukową, uczymy krytycznego, racjonalnego myślenia opartego na faktach, jesteśmy szkołą świecką otwartą na różnorodność kulturową. W relacjach społecznych uczymy przestrzegania zasad grzeczności i empatii. Troszczymy się o środowisko. Jesteśmy wrażliwi na los zwierząt. Pomagamy osobom w trudnej sytuacji, w tym włączamy się w pomoc imigrantom. 

Oczekujemy, że dziecko aplikujące do naszej szkoły będzie zaszczepione zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień, a rodzice będą rozumieć wynikającą ze szczepień odpowiedzialność społeczną - szczególnie w dobie pandemii.

Rozważając wybór "Eureki", warto też pamiętać, że nasza szkoła nie jest dobrym miejscem dla dzieci z orzeczeniami, nadwrażliwych. Nasz program jest bardzo intensywny, dzieci wystawione są na wiele bodźców. Jesteśmy spontaniczni, dlatego źle może czuć się u nas uczeń, który potrzebuje jasnej, powtarzalnej struktury zajęć. Trudno też pogodzić naukę w naszej szkole z potrzebą wyciszenia lub dodatkowymi zajęciami terapeutycznymi.

Warunkiem rozpoczęcia nauki w szkole jest przejście procesu rekrutacji, podpisanie umowy kształcenia i wpłata wpisowego (patrz Dokumenty i Najczęściej zadawane pytania).

Kontakt w sprawie rekrutacji:

sekretariat@szkola-eureka.edu.pl, tel. 576 958 207

 

Dni próbne dla kandydatów do klasy 1 

Rekrutację na rok szkolny 2024/25 rozpoczniemy w październiku  2023 r. Uruchomimy wtedy ankietę rekrutacyjną i będziemy zapraszać rodziców, którzy ją wypełnią, na spotkanie do szkoły. Spotkania dla dzieci będą miały miejsce pod koniec stycznia i w lutym. Są to trzy dni zajęć w grupie rówieśników w godzinach 9:00-14:00 z przyszłym wychowawcą, pedagogiem szkolnym i psychologiem. Dzieci mają ciekawe zajęcia sprawdzające ich gotowość szkolną, uczestniczą też w zajęciach sportowych, plastycznych i zabawie z językiem angielskim. O wyniku rekrutacji zostają Państwo poinformowani drogą mailową. UWAGA: Zastrzegamy sobie prawo do niepodawania przyczyn decyzji odmownej. 

Kryteria, które bierzemy pod uwagę:

- znajomość zasad społecznych

- ciekawość i chęć wchodzenia w proponowane aktywności,

- umiejętność pracy w grupie,

- współpracę z dorosłymi i dojrzałość szkolną.

Dzieci, idąc do pierwszej klasy, nie muszą umieć czytać ani pisać. Powinny za to odnajdywać się w grupie rówieśników, być ciekawe świata i znać zasady dobrego wychowania. Nie oczekujemy, że zawsze poradzą sobie z regulacją swoich emocji, ale powinny być otwarte na pomoc w tym zakresie. Z  doświadczenia wiemy, że w Eurece raczej nie  odnajdą się dzieci wysokowrażliwe - nasz plan zajęć jest bardzo intensywny.

Dni próbne dla starszych uczniów

To tydzień lekcji z klasą, do której uczniowie chcą się przenieść, rozmowa z psychologiem i pedagogiem. Podczas tego czasu sprawdzamy m.in. wiedzę ucznia - dotyczy to w szczególności matematyki, języka polskiego i języka angielskiego (klasy 4-8). Kandydaci zaś sprawdzają, jak czują się w nowej klasie i w szkole.

Na termin tygodnia próbnego umawiamy się podczas rozmowy rekrutacyjnej. O wyniku rekrutacji informujemy telefonicznie.